Home | About Us | Services | Promotions | Contact Us

Promotions | โปรโมชั่นพิเศษ
ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงาน คือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เป็นสำคัญ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 4 ลิตรขึ้นไป รับฟรีทันที 1 ลิตร พร้อมรับสิทธิในการซื้อน้ำมันเบรก ในราคาลด 50% (สำหรับ การเปลี่ยนน้ำมันเบรก ภายในศูนย์บริการ เบนซ์ เยอรมนี (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น)


สอบถามเพิ่มเติม โทร (02) 575-1941 แฟกซ์ (02) 575-1942


BENZ GERMANY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทเบนซ์ เยอรมนี (ไทยแลนด์) จำกัด 5/10 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120. โทร (02) 575-1941 แฟกซ์ (02) 575-1942

© 2011-2012 by BENZ GERMANY (THAILAND) CO.,LTD., All Rights Reserved.